e EMPTORUM

Pro Defectu Emptorum - (Lat.) `bij het ontbreken van een (in)koper`

Het beste uit jezelf halen en dat aanwenden om klanten optimaal te bedienen. Vanuit mijn bedrijf Emptorum lever ik kwalitatief hoogwaardig inkoopadvies en vervul ik interim opdrachten bij verschillende opdrachtgevers variërend van (semi) overheidsinstellingen tot zakelijke dienstverlening en productiebedrijven. Met gedegen kennis van zaken en een hands-on mentaliteit ondersteun ik mijn klanten bij het realiseren van structurele verbeteringen in de inkoopfunctie en het uitvoeren van inkoopprojecten en Europese Aanbestedingen. Daarbij maak ik gebruik van een gezonde dosis mensenkennis, grote organisatiesensitiviteit en bovenal veel passie voor de inkoopprofessie.

Emptorum
inkoopadvies & interim

Mijn naam is Paul de Jong en ik studeerde Commerciële Economie aan de HES Amsterdam aangevuld met NEVI 1, 2 en ISFAH. Deze theoretische bagage weet ik aan te wenden in mijn carrière in het inkoopvak. Ik heb ruime ervaring als inkoopmanager in zowel de publieke als de private sector en als Managing Consultant bij een vooraanstaand inkoopadviesbureau. Europees aanbesteden heeft geen geheimen voor mij. Ik voel me prettig in complexe omgevingen in een combinatie van strategische en tactische opdrachten. Daarbij ben ik een echte teamspeler en een inkoopdier in hart en nieren.

Met bijna 30 jaar (leidinggevende) inkoopervaring als management consultant kan ik bogen op veel praktijkervaring. Ik ben te typeren als een "bouwer" en "hervormer". Sterk in planning en organisatie, coaching/begeleiding en ontwikkeling van medewerkers, managen van risico´s en altijd een gedegen voorbereiding gecombineerd met oog voor organisatiedoelstellingen en behoeftes van medewerkers, het bereiken van resultaten en focus op de bottom-line. Enkele van mijn competenties:

  • Onafhankelijk
  • Zelfsturend
  • Creatief/vindingrijk
  • Stressbestendig
  • Teamspeler

Mijn kennis en ervaring ligt op het terrein van Inkooporganisatie en -beleid, strategische inkoop, Europees aanbesteden en contractmanagement en ben ik op mijn best in opdrachten met een strategisch en/of tactisch karakter.

Voor verschillende grote ministeries en zelfstandige overheidsdiensten heb ik interim- en adviesopdrachten uitgevoerd op het gebied van strategische (Europese) aanbestedingen en de (re)organisatie van inkooporganisaties.

Product- en Dienstenmanager
In deze functie verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van de extern te verwerven operationele middelen. De PDM-er heeft de regie over en de zorg voor het optimaal functioneren van de keten van behoeftestelling tot en met uitfasering van producten en diensten, inclusief het managen van verwervings- en aanbestedingsprojecten, de implementatie van afgesloten contracten en het uitvoeren van leveranciersmanagement.
Teammanager Inkoop
Leidinggeven aan een team van (senior) inkopers (25 FTE). Verder opbouwen van de inkooporganisatie en projectmatig verbetertrajecten uitvoeren.
Strategisch inkoopadviseur
Inspireren en adviseren van een team van tactisch inkopers binnen de eigen productcategorie (Facilitaire Services) en een gezamenlijke visie op de categorie ontwikkelen. Het uitvoeren van complexe (Europese) aanbestedingstrajecten, meebouwen aan de inkooporganisatie in nauwe samenwerking met de producten- en dienstenmanager.
Senior Contractmanager ICT domein.
Verantwoordelijk voor de (zakelijke) relatie met de externe ICT leveranciers en het leveren van bijdragen in een vroegtijdig stadium van aanbestedingsprocedures. Het coördineren en begeleiden van alle uit te voeren Europese aanbestedingen.
Teamleider Inkoop & Europees aanbesteden a.i.
In deze functie verantwoordelijk voor het gelijktijdig aansturen van twee teams: het Team Europees aanbesteden en het Team Inkoop en daarnaast het begeleiden van de professionalisering van de inkoopfunctie.
Projectleider Europese aanbestedingen
Vier Europese aanbestedingen voor de aanschaf van hardware en bijbehorende diensten, te weten: werkplekapparatuur, hosting infrastructuur, netwerk infrastructuur en technische infrastructuur.
Hoofd Inkoop a.i.
Coördineren en aansturen van de afdeling Inkoop, het begeleiden van verschillende inkoopverbeterprojecten zoals de opzet en inrichting van een servicedesk inkoop, de implementatie van een geautomatiseerd systeem voor contractmanagement en elektronisch bestellen en factureren.
Senior Adviseur Europees aanbesteden
Leiden en begeleiden van verschillende complexe Europese aanbestedingen
Trainer
Verzorgen van inkooptrainingen aan inkoopmedewerkers van een groot (landelijk) ministerie.

2013 - heden

Emptorum - Advies & Interim

Oprichter/eigenaar

Vanuit de passie voor het inkoopvak en de drang om organisaties te helpen de processen beter in te richten ben ik medio 2013 gestart als zelfstandig adviseur. Met mijn brede ervaring in zowel de private als de publieke sector en een proces georiënteerde visie wil ik mijn klanten helpen een beter georganiseerde inkoopfunctie in te richten. Opdrachten kunnen zowel op advies- als interimbasis zijn.

2006 - 2013

ADC Performance Improvement

Managing Consultant

Advies, ondersteuning en implementatie bij inkoopoptimalisatie- en kostenbesparingstrajecten in diverse inkoopsegmenten bij publieke en private organisaties.

2003 - 2005

Telegraaf Media Groep

Manager Inkoop

Opzetten van een inzichtelijk concernbreed inkoopproces waarmee een breed pakket van goederen en diensten efficiënt kan worden ingekocht; Ontwikkelen van een nieuw inkoopbeleid en inrichten van een centraal gestuurde concernbrede inkooporganisatie.

1999 - 2003

Ministerie van Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Hoofd Inkoop

Ontwikkelen en implementeren van en adviseren over het strategische IND inkoopbeleid alsmede het opzetten en inrichten van de inkoopfunctie en bijbehorende organisatie

1996 - 1999

NS Reizigers

Inkoper

Verlenen van pro-actieve commerciële inkoopdiensten ten behoeve van diverse interne klanten. Verantwoordelijk voor portefeuilles Energie (elektra en dieselolie) en vervangend vervoer

2010

Prince 2

2002

Effectief Leiderschap

2002

Interview Technieken

2001 - 2001

ISFAH

NEVI Opleidingen

strategisch inkopen ISFAH studie wordt afgesloten met een door de cursist op te leveren reëel inkoopactieplan. Het door mij ingebrachte inkoopactieplan is door een deskundige vakjury verkozen tot het beste plan van dat studiejaar.

1998 - 1999

NEVI 2

NEVI Opleidingen

1998 - 1998

NEVI 1

NEVI Opleidingen

1988 - 1993

Commerciële Economie

HES Amsterdam